Čakalna doba

Za prvi pregled: (nujno) v 24 urah, (zelo hitro) 14 dni, (hitro) 60 dni, (redno) 90 dni. Pooblaščena oseba za čakalni seznam Maček Nada.